Siêu Hũ Android

Ấn vào " Tải Game " để cài đặt Siêu Hũ Thiên Thai.

Siêu Hũ iOS

Vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General)

Quản lý thiết bị (Device management)

Chọn Tiến hành tin cậy (Trust) nhà cung cấp Sync Technologies Private Limited